top of page

Zen znamená cvičení Zazenu - Budhovy pozice (lotosový květ).

Zen a Zazen nespočívá ve víře, ale v pozorování

skutečnosti, světa kolem nás, sebe sama.

Pravým cílem Zenu je vidět věci tak jak jsou,

pozorovat věci tak jak jsou a nechat jim vlastní průběh.

online-zen_logo_seda_claim.png
bottom of page